Gaśnice

artykuły bhp

Zapewnienie w zakładzie pracy gaśnicy i umieszczenie jej w odpowiednim do tego miejscu to obowiązek każdego pracodawcy. Wiąże się to bowiem z bezpieczeństwem i higieną pracy, gdyż jest to artykuł stanowiący podstawową formę pomocy w sytuacji awaryjnej związanej z zagrożeniem pożarem. Warunki dotyczące objętości, rodzaju, ilości i rozmieszczenia gaśnic na terenie obiektów firmowych są jasno określone i zależą między innymi od rozmiaru zakładu.  

Niedopełnienie obowiązku zachowania odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej w firmie może mieć dwojaki skutek. Przede wszystkim stwarza to ogromne niebezpieczeństwo dla zdrowia, a nawet życia pracowników i brak możliwości sprawnego ugaszenia pożaru w razie jego wystąpienia. Po drugie – pracodawca, który nieodpowiednio zadba o zasady BHP, może mieć z tego tytułu duże konsekwencje prawne w razie kontroli lub spisywania protokołu po nieszczęśliwym wypadku.

Dobór i rozmieszczenie gaśnic w miejscu pracy

Rodzaj wybranej gaśnicy powinien być przystosowany do gaszenia grup pożarów występujących w danym zakładzie pracy określonych przez obowiązujące normy. Do grup pożarów zalicza się: 

  • A – materiały stałe, zwykle pochodzenia organicznego, 
  • B – ciecze i topiące się materiały stałe, 
  • C – gazy, 
  • D – metale, 
  • F – oleje i tłuszcze z urządzeń kuchennych. 

Fabryki, zakłady przemysłowe, hale produkcyjne i inne obiekty mogą być zakwalifikowane do jednej z pięciu kategorii zagrożenia ludzi (I – V ZL). Takie ustalenia łączą się także z ilością gaśnic, które w danym obiekcie powinny się znaleźć. Standardowo jest to jedna jednostka masy środka gaśniczego (2 kg lub 3 dm3) na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w przypadku: 

  • zakwalifikowania do ZL I, ZL II, ZL III i ZL V,  
  • istnienia pomieszczeń zagrożonych wybuchem, 
  • strefy produkcyjnej i magazynowej, której gęstość obciążenia ogniowego wynosi ponad 500 MJ/m2. 

W przypadku powierzchni strefy pożarowej, która nie została wymieniowa w poprzednim punkcie oraz kwalifikacji obiektu do grupy ZL IV jest to jedna jednostka masy środka gaśniczego na każde 300 m2. 

Pamiętaj także, że gaśnice powinny być umieszczone w widocznych, łatwo dostępnych punktach, które będą w niedalekiej odległości od wszystkich pomieszczeń w zakładzie (nie więcej niż 30 m od każdego stanowiska pracy). Potrzebujesz pomocy z odpowiednim rozmieszczeniem i wyborem gaśnic? Skorzystaj z pomocy specjalistów i nie martw się dłużej o wypadki oraz bezpieczeństwo pracowników. Współpracując z nami, możesz być pewien, że są oni w dobrych rękach.

NAPISZ DO NAS

kontakt
kontakt

  imię i nazwisko wymagane

  adres e-mail wymagane

  wiadomość