Doradztwo BHP

doradztwo

Doradztwo BHP i bieżąca obsługa firmy pomoże Ci zapewnić sobie i swoim pracownikom miejsce pracy, które jest bezpieczne, a także zgodne z obowiązującymi przepisami i normami BHP. Nasi doświadczeni szkoleniowcy cały czas aktualizują posiadaną wiedzę, dzięki czemu zadbają o właściwe funkcjonowanie wszystkich stanowisk.

W ramach świadczonego doradztwa i nadzoru BHP oferujemy:

  • kontrolę warunków pracy oraz metody jej organizacji – szczególnie na uciążliwych lub niebezpiecznych stanowiskach,
  • opracowanie przepisów wewnętrznych w firmie, które regulują zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • bieżące informowanie o stwierdzonych brakach i zagrożeniach oraz zaproponowanie rozwiązań,
  • sprawdzenie i ocenę stanu wykorzystywanych urządzeń i maszyn,
  • reprezentację Klienta przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną,
  • organizację oraz prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych.
  • i wiele innych!

Co więcej, oferujemy także doradztwo w zakresie artykułów BHP, abyś miał pewność, że Twoi pracownicy mają zapewnione właściwe środki ochrony osobistej. Ponadto nie będziesz musiał martwić się sporządzaniem rozmaitej, często skomplikowanej dokumentacji. Zajmiemy się bowiem wszelkimi formalnościami powypadkowymi, a także związanymi z oceną ryzyka zawodowego, prowadzeniem rejestrów wymaganych przez PIP oraz corocznymi analizami stanu BHP.

Analiza stanu BHP

Zapewnij swojej firmie skuteczny system wczesnego ostrzegania, którym śmiało można określić przeprowadzaną przez nas analizę stanu BHP. Umożliwia ona bowiem szybką identyfikację i likwidację ewentualnych nieprawidłowości występujących na terenie przedsiębiorstwa. Dzięki temu masz szansę uniknąć potencjalnych kar, które zostałyby nałożone za nieprzestrzeganie zasad BHP.

Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy obejmuje przede wszystkim obowiązujące w firmie procesy i rozplanowanie stanowisk pracy. Przykładamy dużą wagę do sprawdzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz profilaktyki ochrony zdrowia. Ponadto zapewniamy analizę:

  • możliwych wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • oceny ryzyka zawodowego,
  • ochrony pracy kobiet i osób młodocianych,
  • instrukcji BHP,
  • odzieży i obuwia roboczego, a także wdrażanych środków ochrony indywidualnej.

Na podstawie przeprowadzanych analiz otrzymasz także szczegółowe zalecenia, które dotyczą poprawy i udoskonalenia warunków pracy. Co istotne, formę analizy stanu BHP każdorazowo ustalamy indywidualnie, aby jej zakres odpowiadał Twoim potrzebom oraz oczekiwaniom. Proponujemy zarówno jednorazowe sprawdzenia, jak i cykliczne przeprowadzanie analiz. Chętnie doradzimy optymalne rozwiązanie, które pomoże Ci w prawidłowym rozwoju i bezusterkowym funkcjonowaniu firmy.

Ocena ryzyka zawodowego – co to znaczy?

Ocena ryzyka zawodowego to nic innego, jak zdefiniowanie i określenie prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanych sytuacji, które mogą doprowadzić do szkodliwych dla zdrowia lub życia pracowników skutków. Jest to jeden z obowiązków pracodawcy, który ma zapewnić bezpieczeństwo oraz świadome zarządzanie ryzykiem, a także dotyczy każdego stanowiska pracy. Ocena ryzyka zawodowego powinna być przeprowadzana przez specjalistów, którzy doskonale wiedzą, na co zwrócić uwagę i znają aktualne przepisy. Należy o niej pamiętać m.in. w przypadku:

  • wprowadzania istotnych zmian technologicznych i organizacyjnych,
  • utworzenia nowych stanowisk pracy,
  • wprowadzenia zmian w stosowanych środkach ochronnych,
  • wypadku przy pracy.

Po przeprowadzeniu takiej analizy zaproponujemy i pomożemy Ci wprowadzić niezbędne rozwiązania profilaktyczne, które w znacznym stopniu zmniejszą to ryzyko. Co więcej, pomożemy Ci rzetelnie poinformować pracowników narażonych na ryzyko zawodowe o możliwościach i zasadach ochrony przed zagrożeniami.

NAPISZ DO NAS

kontakt
kontakt

  imię i nazwisko wymagane

  adres e-mail wymagane

  wiadomość