Zaloguj się

Załóż konto

Zaloguj się

Załóż konto

|

Zaloguj się

Załóż konto

Brak produktów w koszyku.

Szkolenia ONLINE

PPOŻ

doradztwo

Doradzamy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, czyli realizacji przedsięwzięć, których celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia oraz środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

Co Safety Step proponuje w ramach świadczenia stałych usług na rzecz zakładów pracy:

  • sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków zgodnie z wymogami §17 Rozporządzenia MSWiA o ochronie przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. 109 poz. 719 z 2010r.)
  • przegląd przeciwpożarowy wraz ze sporządzaniem protokołów stanu bezpieczeństwa pożarowego
  • cykliczne opracowanie zarządzeń wewnętrznych oraz instrukcji dotyczących ochrony przeciwpożarowej
  • przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących ryzyka pożarowego oraz technologicznego w zakładach pracy
  • doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, w zakresie biernej ochrony przeciwpożarowej, zagrożenia wybuchem, z uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych.
  • wyposażenie nadzorowanych obiektów w:
         – instrukcje przeciwpożarowe
         – wykazy telefonów alarmowych
         – pożarnicze tablice informacyjne
         – znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji
         – znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony p.poż
         – podręczny sprzęt gaśniczy.
  • udzielanie porad na temat wszystkich zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową według przepisów na bieżąco aktualizowanych, obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej
  • wykonywanie przeglądów stanu technicznego hydrantów wewnętrznych oraz legalizacji gaśnic i agregatów gaśniczych.